Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden:

 

  1. 1. Prijzen

excl.21% BTW.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

 

  1. Levertijd

In  onderling overleg.

 

  1. Betaling

50% bij opdracht en 50% binnen 8 dagen na oplevering.

 

  1. Garantie

Op alle producten geldt een garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten, uitgesloten van garantie zijn

defecten als gevolg van:

– Blikseminslag.

– Verkeerd aansluiten.

– Gebruik van het product in een omgeving waarvan het product volgens de productspecificatie niet bedoeld is.

De garantie beperkt zich tot kosteloze vervanging van het product door een product met dezelfde specificaties of beter.

De garantie dekt geen bijkomende kosten als:

– omzetderving.

– materiaalhuur.

– arbeidsloon.

 

 

  1. Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, zijn de

leveringsvoorwaarden AVIC van toepassing.

Pin It on Pinterest

Share This